Metināšana ir neizjaucamu savienojumu iegūšanas process, kurā metināmās detaļas vietējas vai vispārējas sakarsēšanas, plastiskās deformācijas vai arī to kopīgas iedarbības rezultātā starp detaļām rodas starpātomu saites.

Piedāvājam visa veida metināšanas pakalpojumus:

MIG/MAG metināšana;

TIG metināšana.