Kontakti

Metāldarbnīca

Kalna iela 2a, Smiltene, Smiltrenes nov, LV-4729
Tel. +371 64774282
Mob.tel.(LMT) +371 26552289
Mob.tel.(LMT) +371 26750204
e-pasts: info@metaldekors.lv

Skārdnīca

Blaumaņa iela 1b, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729
Tel. +371 64772407
Mob.tel.(LMT) +371 26649312
e-pasts: arturs@metaldekors.lv

Lietvedība
e-pasts: ofiss@metaldekors.lv

Tel. +371 64772407

Mob.tel. (TELE2) +371 26385807

Rekvizīti

SIA “Metāldekors”
Reģ. Nr. LV44103049789
Jurid. adrese: “Pīļukalns”, Grundzāles pag., Smiltenes nov., LV – 4713
A/S SEB Unibanka
UNLALV2X
Konts: LV23UNLA 0050 0238 9435 0