Aktualitātes

Pie mums ir iespējas izmērīt biezumu feromagnētiskiem pārklājumiem ar ļoti augstu pracizitāti – diapozons  0 – 1000 μm (precizitāte ± 3 %).

Pie mums ir iespēja veikt metinājuma šuves vizuālo kontroli, kuru veic sertificēts speciālis.